Mỗi người được đăng ký bao nhiêu tại khoản?

Để đảm bảo công bằng, và tránh việc bị trục lợi bởi các người chơi chuyên đi lợi dụng chính sách khuyến mãi người chơi mới, thì nhà cái M88 chỉ cho phép mỗi người được lập duy nhất một tài khoản. Nếu bị phát hiện mở 2 tài khoản thì cả 2 tài khoản của người chơi vi phạm đó sẽ bị đình chỉ.

Gửi bình luận