Tôi có thể lập được bao nhiêu tài khoản tại nhà cái Ae888?

Một người – một tài khoản duy nhất trong suốt quá trình chơi.  Vì đây là chính sách giúp Ae888 tự bảo vệ mình khỏi sự lạm dụng các chương trình khuyến mãi để trục lợi từ nhà cái.

Gửi bình luận